Мэдээ мэдээлэл

онон голын сав газрын эко клубын зуслан цугларалт 2018 оны 07 дугаар сарын 04-08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Цааш унших

2018 оны эхний хагас жилд хамгаалалтын захиргааны хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагчид 18 удаагийн сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт оролцсон бөгөөд бай...

Цааш унших

азийн хөгжлийн банкны "тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл"-ийн судалгааны баг онон-балжийн бцг-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай танилцаж байна...

Цааш унших

монголд болон дэлхийн хэмжээнд ховордож байгаа цэн тогоруу болон ус намгархаг газрын хамгааллын тухай нутгийн иргэдийн ойлголтыг сайжруулах,төрөлх нутгийнхаа ба...

Цааш унших

онон-балжийн бцг-ын ойн сангийн түймэрт өртсөн, мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явагдсан 10 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна...

Цааш унших

"тхгн-ийн брэнд бүк"-ийн дагуу орчны бүсийн сумдад тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх тэмдэглэгээг /sign/ хийж байна.

Цааш унших

онон-балжийн бцг-ын менежментийг төлөвлөгөө /2014-2018/-ний хэрэгжилтийг үнэлэх, 2019-2023 оны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын анхан шатны хэлэлцүүл...

Цааш унших

монгол улсын улаан номонд нэн ховор ангилалд бүртгэгдсэн зантахай загас (mesocottus haitei) балжийн голд бүртгэгдлээ.

Цааш унших

монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны "бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай" 63 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангах, дэлхийн байгаль хамгаалах санги...

Цааш унших

онон-балжийн бцг-ын зөвшөөрөгдсөн бүсэд ойн цэвэрлэгээ хийгдэж байна.

Цааш унших

хэнтий аймгийн нутгийн зөвлөлөөс "онон голын эхэнд алт олборлохтой холбоотой асуудлыг талуудын оролцоотойгоор шийдвэрлэх нь" зөвлөлдөх уулзалт 2018 оны 05 дугаа...

Цааш унших

байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох арга хэмжээ авах зорилгоор орчны бүсийн хэнтий аймгийн биндэр сумын цагдаагийн тасаг, онон го...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now