Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгуудыг нэгдсэн өнгө төрхтэй болгох, түүнийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор гаргасан "ТХГН-ийн брэнд бүк"-ийн дагуу Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа нь орчны бүсийн Хэнтий аймгийн Баян-Адрага, Дадал, Биндэр, Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдад тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх тэмдэглэгээг /sign/ хийж байна. Уг ажлыг хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид өөрсдийн хүчээр хийж байна.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now