Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Ногоон паспорт” аяны хүрээнд Онон голын сав газрын 7 сумдын экоклубын сурагчдыг идэвхжүүлж, ногоон паспорт...

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газрын захиргаатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг г...

Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, хамгаалалтын захиргааны дэргэдэх мод үржүүлгийн газрыг өргөтгөх, тусгай хамгаалалттай газрын...

Монгол Улс, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу БОАЖЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан...

2010 оноос ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай хамтран зохион байгуулсан гар зургийн уралдааны шилдэг бүтээлүүдээр “Миний нутгийн дэгдээхэйнүүд” сэдэвчи...

Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Дорнод аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэв.

Хамтарсан судалгаа

2019 оны 04 сарын 05

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай хамтарсан судалгааг хийлээ.

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай “Амарын эх” хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газар байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зор...

Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Хэнтий аймгийн Дадал, Норовлин, Баян-Адрага, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдад байгаль хамгаалагчийн байр, Хамгаалалтын захиргааны...

Хамгаалалтын захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.3.2 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онон-Балжийн БЦГ-ын хязгаарлалтын болон орчны бү...

Онон-Балжийн БЦГ-ын 2019-2023 онд хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөний төсөлд санал авах хоёрдугаар шатны хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.