ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газрын захиргаатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг гар зургийн уралдааныг 2019 онд  “Амарын эх - Эрдэст ус" сэдэвтэйгээр 03 дугаар сарын 15-наас эхлэн орчны бүсийн 5 сумдад зохион байгууллаа. Тус олон улсын уралдаанд орчны бүсийн 5 сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн 52 сурагчдаас бүтээлээ ирүүлсэн бөгөөд тус бүтээлүүдээс шилдэг 10 бүтээлийг шалгарууллаа. Тус шилдэг бүтээлийн эзэд 07-08 дугаар сард ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газарт зохион байгуулагддаг олон улсын зуслан цугларалтанд оролцох юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now