Хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газар байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газрын захиргаатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2010 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулсан гар зургийн уралдааны шилдэг бүтээлүүдээр Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран “Миний нутгийн дэгдээхэйнүүд” сэдэвчилсэн номыг 3 улсын хэл дээр хэвлүүлж, орчны бүсийн сумдын ЕБС-ийн сурагчдад тарааж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now