ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.5.5, 1.5.6 дахь заалтын хүрээнд орчны бүсийн сумдын ЕБС-ийн сурагчдын дунд "Амарын эх-Хамгаалалттай газар нутаг" сэдэвт гар зургийн уралдаан зарласан бөгөөд тус уралдаанд оролцож шилдэг бүтээлийн эздээр шалгарсан 10 сурагчдыг 2 багшийн хамт Сохондын шим мандлын дархан газарт зохион байгуулагдсан олон улсын хүүхдийн зуслан цугларалтанд 2018 оны 07 дугаар сарын 30-наас 08 дугаар сарын 03-ныг хүртэлх хугацаанд хамруулж аялан суралцууллаа. Энэхүү арга хэмжээг Дэлхийн байгаль сангийн ОХУ дахь болон МХГ-аас санхүүжүүлсэн ба уг зуслан цугларалт нь "Тогоруу" сэдвийн дор зохион байгуулагдсан бөгөөд сурагчдын дунд тогоруутай холбоотой олон сонирхолтой үйл ажиллагаанууд зохион байгуулж экологийн боловсрол олголоо. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now