Нарсны боргоцой түүлээ.

2018 оны 03 сарын 26

Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний 2.2.11 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах, хамгаалалтын захиргааны дэргэдэх мод үржүүлгийн газрыг өргөтгөх, “Мод дагаж ус, ус дагаж амьдрал” аяны хүрээнд ашиглагдах тарьц суулгацыг бэлтгэх зорилгоор Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн МХГ-ын Зүүн бүсийн салбарын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 03 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид нарс модны 500 кг боргоцойг түүж бэлтгэн Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын сум дундын ойн ангиар цайруулалт хийлгэхээр хүргүүлээд байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now