“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн ахлах зөвлөх Хартмут Аббергер, төслийн зөвлөх н.Галрагчаа нар 2018 оны 02 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай танилцаж хэрэгжиж буй төслийн үйл явц болон цаашид хамтран хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцлаа. Мөн тус цогцолбор газрын орчны бүсэд хэрэгжих төслийн талаар Хэнтий аймгийн Норовлин сум, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг дарга нартай уулзалт хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now