Зүрхэн арал

2018 оны 01 сарын 24

Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар тус цогцолбор газрын "Б" хэсгийн зүүн хойд талын болох улсын хил орчмын тусгай хамгаалалттай газарт  2018 оны 01 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд хяналт шалгалт, судалгаа шинжилгээ, биотехникийн арга хэмжээг хамтатган хэрэгжүүллээ. Уг ажлыг хилийн 0287 дугаар ангийн 0237 дугаар салбар болон нутгийн иргэд, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарын хамт нийт 16 хүний бүрэлдэхүүн хамтран гүйцэтгэлээ. Уг ажлын хүрээнд ойт хээрийн трансектийн дагуу 93 тооны бор гөрөөс, голын голдирлын дагуух трансектийн дагуу судалгаа хийж 2 ш голын халиуг харж биосанд бүртгэлээ. Мөн 350 кг хужир мараа, 1 тн өвсийг зэрлэг амьтдын байршил нутгийг тогтворжуулах зорилгоор тавьж, Тирэнгийн голын тошинг халиалж ус задгайллаа. Хилийн 0287 дугаар ангийн 0237 дугаар салбарын бие бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийж мэдээллийн төвд сургалт сурталчилгааны материалыг байрлууллаа.

 

Нэрс  10 дугаар сар /өдөр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Г.Энхжин                 ж       ж       ж       ж       ж            
2 Б.Ренчинбямба                   ж       ж       ж       ж       ж          
3 Х.Батболд                     ж       ж       ж       ж                
4 Ж.Гүндэгмаа                       ж       ж       ж       ж              

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now